Overzicht bestuur KKGS

Voorzitter:              Dhr. C.A.F.M. (Cor) van de Sande
  Hogaarde 14
  5711 JD Someren
  c.vandesande1@ziggo.nl
  0493-492005
Secretaris:                 Mevr. W. (Willie) Jonkers Bolsenbroek
  Amer 57        
  5711 KJ   Someren
  williejonkers@gmail.com
  06-558 26 270
Penningmeester:    Dhr. H.C. (Driek) Doezé
  Felicitéstraat 8         
  5715 AZ   Lierop
  h.doeze1@hotmail.com
  0492-331891
Bestuurslid:    Dhr. A.W.G. (Fons) Hasselman
  Zuiderstraat 45
  5711 XJ   Someren
  fonshasselman@gmail.com
  0493-492368
Bestuurslid:    Mevr. E. (Elly) van de Ven
  Ketelberg 17
  5712 NH Someren-Eind
  elly.ven@gmail.com
  06-22826478

Klik op het e-mailadres om eem bericht te versturen!

Naam E-mail
Cor van de Sande c.vandesande1@ziggo.nl
Willie Jonkers williejonkers@gmail.com
Driek Doezé h.doeze1@hotmail.com
Fons Hasselman fonshasselman@gmail.com
Elly van de Ven elly.ven@gmail.com