Beste Leden,

KBO Kring Gemeente Someren is een samenwerkingsverband binnen KBO-Brabant met daarin verenigd alle KBO-afdelingen van Someren.Wij willen met deze website graag iedereen op de hoogte houden van wat er speelt binnen onze gemeente, we proberen u zo veel mogelijk te informeren over allerlei zaken die voor u van belang zijn; WMO, subsidies, belastingen, pensioenen, verzekeringen, kortingen etc. Voor reacties, opmerkingen, suggesties of ideeën kunt u altijd een mailtje sturen naar één van de bestuursleden.
Voor de activiteiten in uw eigen afdeling verwijzen wij graag naar de sites van de afdelingen.

Uw voorzitter, Cor van de Sande

Verzoek van KBO-Brabant om informatie aan onze leden inzake rechtszaak pensioenen 

Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 leden) en Stichting PensioenBehoud (1.000 donerende sympathisanten) een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat aangespannen over de Pensioenwet die naar onze mening strijdig is met de Europese pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft forse vertraging opgelopen door reguliere wachttijden bij de rechtbank en verlenging daarvan als gevolg van corona, maar op 27 november a.s. vindt eindelijk de eerste zitting plaats in Den Haag. Voor nadere informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de informatie op onze website https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/

Met het oog op de rechtszaak zouden we graag willen weten of, en zo ja hoeveel leden van onze seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen van een van de volgende fondsen:

  • SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars)
  • Pensioenfonds Detailhandel
  • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  • Pensioenfonds van de Metalelektro
  • Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer
  • Pensioenfonds PNO Media

Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van KBO-Brabant) én deelnemer bent van een of meer van de bovengenoemde fondsen, zou u zich dan bij KBO-Brabant willen melden per e-mail (info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’) of telefonisch (073 – 644 40 66). We gebruiken de gegevens uitsluitend om ons belang als eisers verder te kunnen staven, mocht dat onverhoopt nodig blijken. Graag vóór 26 november!

Wij zouden het bijzonder waarderen als u ons van dienst zou willen zijn.  

Met vriendelijke groet, KBO-Brabant.

KBO-Brabant steunt zorgverleners

De tweede golf van de coronapandemie vraagt veel van ons allemaal, maar zeker van artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals. Velen van hen zijn nog nauwelijks bijgekomen van de eerste golf en nu moeten ze vol aan de bak in de tweede. Daarbij krijgen ze helaas ook nog in toenemende mate te maken met intimidatie en agressie van een kleine groep mensen. Dat vraagt heel veel van hen.

We moeten ze steunen. Door ons aan de voorzorgsmaatregelen te houden, zodat er zo min mogelijk mensen ziek worden en zoveel mogelijk van de gewone zorg kan doorgaan. Houd afstand, beperk verplaatsingen en contacten, werk thuis, was je handen en draag in publieke ruimtes een mondkapje. Het grootste deel van Nederland doet dat gelukkig ook!

En door te laten zien dat we achter ze staan, zoals ook in de eerste golf gebeurde toen we massaal applaudisseerden. Voorzitter Leo Bisschops is begonnen en spreekt zijn steun uit aan de campagne #Ditismijnzorg. Voor meer informatie, zie website ditismijnzorg.nl. Daar kunt u ook heel eenvoudig zelf een postertje maken en meedoen aan deze actie.

Recht op hoger pensioen via ABP?

Let op: duizenden ABP’ers hebben recht op een hoger pensioen. Dit geldt voor wie vóór 1995 tegelijk met zijn of haar partner pensioen heeft opgebouwd. Dit heet ‘Samenvallende diensttijd’. Maar wat als uw partner al is overleden? En heeft u ook recht op de aanvulling als u bent gescheiden?

De 23 meest gestelde vragen worden hier beantwoord, op de site van MAX-meldpunt.

En klik hier voor informatie op de site van ABP.

Debat over Langer Thuis

Woensdag 11 november vond in de Tweede Kamer een belangrijk debat plaats over Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo.  Het was een overvolle agenda met 23 bespreekpunten, zoals het abonnementstarief Wmo (€ 17,50 voor huishoudelijke ondersteuning en andere Wmo-zorg), dementie, mantelzorg, ondervoeding, toekomst zorg thuiswonende ouderen en meer. Lees hier verder op onze website.

Senioren Expo Veldhoven januari 2021 gaat niet door

Wij ontvingen bericht van de organisatie van de Senioren Expo dat nu definitief besloten is om de komende editie niet door te laten gaan vanwege de risico’s. In 2022 staat de eerstvolgende weer op de planning. Te zijner tijd zullen wij iedereen daarover informeren.

Rondetafelgesprekken pensioenakkoord Tweede Kamer deel 1 verplaatst naar 24 november

Op dinsdag 24 november houdt de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitgestelde rondetafelgesprekken (deel 1) over het Pensioenakkoord, van 17.00 tot 20.00 uur. Gepland zijn gesprekken met o.a. Koepel Gepensioneerden en KBO-PCOB. Klik hier voor de informatie op de website van de Tweede Kamer. Daar komt een link te staan om de gesprekken live te volgen en om naderhand de gesprekken terug te kijken. Zodra stukken beschikbaar zijn worden die daar ook geplaatst.

Manifest verbetering zorgsysteem

Een werkgroep van bezorgde burgers en ervaringsdeskundigen (lees: mantelzorgers) inzake het zorgsysteem stuurde vorige maand een manifest naar politieke partijen en hun fracties in Eerste en Tweede kamer. Uit het manifest: ‘Wij zijn van mening dat ons zorgsysteem toe is aan heroverweging van haar fundamenten en uitgangspunten en de uitwerking daarvan. De Corona-crisis bevestigt dat nog eens extra. Er is een betere afstemming nodig tussen vrijwel alle actoren in het gezondheidszorgsysteem voor het garanderen van de juiste zorg én de betaalbaarheid voor zowel burger als overheid.’

Zorgbehoevenden en hun mantelzorgers lopen nu tegen véél teveel problemen aan en het systeem is onnodig duur. Daarvoor vraagt het manifest aandacht.

Oproep aan lezers
Heeft u ook ervaringen die u wilt delen, heeft u een mening over het huidige systeem, wilt u zich verder verdiepen, heeft u er vragen over of wilt u een bijdrage leveren aan de discussie? Neem dan contact op via e-mail met: admaas@bureaupubliciteit.nl; of bel 040 – 78 563 84.

Het manifest is opgesteld door een groep van vier mensen, allen actieve leden van KBO-Brabant, die zich grote zorgen maken. De commissie Wouter Bos en minister Hugo de Jonge zijn óók van mening dat ons systeem ziek is. Nú doorpakken is hard nodig.

Klik hier voor een samenvatting van het manifest.
Voor de volledige tekst van het manifest kunt u contact opnemen via bovengenoemd e-mailadres.

Onze website aangepast op nieuwste maatregelen corona

Per 14 oktober 22.00 uur zijn de maatregelen inzake corona weer verder aangescherpt. Op onze website proberen wij zo goed mogelijk weer te geven wat dat kan betekenen voor uw Afdeling: klik hier, dit is een aparte site, genaamd KBO-Brabantincoronatijd.nl. Via de tabbladen bovenaan kunt u kiezen voor verschillende onderwerpen.

 

Zo staan daar ‘links’ naar alle jongste maatregelen van de overheid onder het tabje Regels.

En gaan we ook een document actualiseren waarop per activiteit aangegeven is wat de mogelijkheden zijn, met adviezen. Dit ligt nog ter goedkeuring bij de Rijksoverheid. Zodra het klaar is zetten we het op de site.

10 jaar Ons: Prijzenfestival voor leden
 

In januari 2011 rolde de eerste Ons van de persen, het eigen ledenmagazine van KBO-Brabant. Inmiddels zijn we bijna tien jaar verder. Samen met Ons Ledenvoordeel, partners en leveranciers pakken we groots uit met ‘Ons Prijzenfestival’. We geven meer dan 100 prijzen weg met een totale waarde van ruim 22.000 euro! 

In het novembernummer kunnen leden zien wat er te winnen valt en hoe zij kunnen deelnemen. Afdelingen zouden deze actie ook kunnen gebruiken om nieuwe leden te werven. Samen met nog andere voordelen, zoals collectiviteitskorting op ziektekostenverzekering bij VGZ (met teruggave van de KBO-contributie bij een aanvullende verzekering) loont het nu extra om lid te worden! Wij hebben van de pagina’s over het Prijzenfestival alvast een voorproefje voor u. Misschien te gebruiken in uw eigen nieuwsbrief? Of los af te drukken en onder potentiële leden te verspreiden? Klik op Ons_11_2020_Prijzenfestival voor de PDF.

Het Coronavirus

Pas op voor nepnieuws over het Coronavirus

Er worden momenteel heel veel nepberichten verspreid over het Coronavirus via diverse social media kanalen, maar ook via e-mail. Krijgt u een bericht controleer dan eerst of het wel klopt voordat u het deelt met anderen. Kijkt u op onderstaande website voor de juiste en betrouwbare informatie:

Vooraankondiging:
Centraal Beheer biedt collectiviteitskorting voor KBO-leden in 2021

De Koepel Gepensioneerden heeft voor de aangesloten ledenverenigingen aantrekkelijke afspraken gemaakt met Centraal Beheer voor collectiviteitskorting op verzekeringen. Hoe groter de ledenvereniging, hoe hoger de korting. KBO-Brabant is de grootste ledenvereniging van de Koepel Gepensioneerden en voor onze leden liggen de kortingen daarom op het hoogste niveau. Deze gelden ook voor bestaande verzekeringen van leden bij Centraal Beheer. In de Ons van december komt hierover een bericht, zodat leden geïnformeerd worden. Op onze website staat deze informatie ook alvast vermeld. Klik hier.

Momenteel wordt op de website van Centraal Beheer een speciale kortingspagina gemaakt voor leden van KBO-Brabant. Deze zal naar verwachting medio december 2020 gereed zijn.

Het gaat om kortingen op vervoer (Auto, motor, camper, caravan, boot), wonen (opstal, inboedel, kostbaarheden, aansprakelijkheid, ongevallen) en rechtsbijstand- en reisverzekeringen.

Afdelingsbestuurders kunnen deze informatie benutten voor hun ledenwervingsacties. Collectiviteitskortingen met VGZ en Centraal Beheer maken het extra aantrekkelijk om lid te worden van een lokale KBO-Afdeling en KBO-Brabant. Bovendien wordt bij een aanvullende verzekering bij VGZ ook nog eens het lidmaatschap vergoed.

Vooraankondiging:
VGZ biedt meer collectiviteitskorting voor KBO-leden in 2021

De collectiviteitskorting voor de leden van KBO-Brabant met een aanvullende zorgverzekering bij VGZ voor 2021 wordt verhoogd:

15% Aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed, Beter en Best (was 10%)
Leden met een aanvullende verzekering VGZ Zorgt profiteren van de volgende voordelen:

Tot 32 behandelingen fysiotherapie
Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot € 1.000 voor een mantelzorgmakelaar
Tot € 700 voor cursussen om gezond en vitaal te blijven (bijvoorbeeld valtraining of slaaptherapie)
Vergoeding lidmaatschap KBO tot maximaal 25 euro per verzekerde
Leden die een aanvullende tandartsverzekering afsluiten krijgen 5% collectiviteitskorting (was 0%).

Op dit moment is de premie voor 2021 nog niet bekend. VGZ maakt dit op 12 november bekend. Dan zal ook de website van VGZ worden aangepast met de gegevens voor 2021.

Website met info over gevolgen Corona voor persoonlijke leven van kwetsbaren

Ouderen, mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten hebben behoefte aan begrijpelijke en toegankelijke informatie over de gevolgen van COVID-19 voor hun persoonlijk leven, zodat zij daarin goede afwegingen kunnen maken. Er is veel informatie beschikbaar, maar deze informatie is veelal versnipperd, moeilijk vindbaar of lastig te begrijpen. Zodoende is er bij ouderen, mensen met een beperking of chronische ziekte vraag naar een centraal informatiepunt voor begrijpelijke, toegankelijke, toepasbare en gevalideerde corona-informatie. Ook mantelzorgers en zorgverleners hebben hier vanuit hun rol en betrokkenheid behoefte aan en baat bij.

Om deze reden heeft VWS aan Vilans, als landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg, gevraagd om een online informatiepunt op te zetten waar mensen uit de risicogroepen, zoals chronische zieken, ouderen én mensen met een beperking geholpen worden bij het vinden van antwoord op hun vragen. De link naar dit online informatiepunt is: www.vilans.nl/levenincoronatijd

Tekort aan griepvaccin

Bezorgde leden namen contact met ons op met vragen over tekorten aan het griepvaccin. Wij hebben naar aanleiding daarvan vragen gesteld aan het RIVM. Op de website van het RIVM staat informatie over de aanvullende maatregelen die zijn genomen. Klik hier.