Beste Leden,

KBO Kring Gemeente Someren is een samenwerkingsverband binnen KBO-Brabant met daarin verenigd alle KBO-afdelingen van Someren.Wij willen met deze website graag iedereen op de hoogte houden van wat er speelt binnen onze gemeente, we proberen u zo veel mogelijk te informeren over allerlei zaken die voor u van belang zijn; WMO, subsidies, belastingen, pensioenen, verzekeringen, kortingen etc. Voor reacties, opmerkingen, suggesties of ideeën kunt u altijd een mailtje sturen naar één van de bestuursleden.
Voor de activiteiten in uw eigen afdeling verwijzen wij graag naar de sites van de afdelingen.

Uw voorzitter, Cor van de Sande

 

Brief KBO-Brabant met aanbevelingen aan informateur Mariëtte Hamer

 

Op woensdag 16 juni 2021 heeft KBO-Brabant per brief een achttal aanbevelingen gestuurd aan informateur Mariëtte Hamer ten behoeve van de kabinetsformatie en het aanstaande Regeerakkoord. De brief en de bijlagen kunt u hieronder bekijken. Meest in het oog springende is onze aanbeveling aan de informateur, om tijd vrij te maken voor een presentatie door pensioendeskundigen Rob de Brouwer, Jan Pierik, Jean Frijns en Jelle Mensonides.

De alternatieve pensioenhervorming die zij voorstellen, is volgens KBO-Brabant veel beter voor pensioendeelnemers en gepensioneerden én voor Nederland ten opzichte van het ‘pensioenakkoord’. Dit akkoord dient dan ook te worden heroverwogen, want het biedt onvoldoende perspectief, het wordt te ingewikkeld en de transitie legt een veel te zware hypotheek op de grote uitdagingen van het volgende kabinet.

Klik hier voor de brief aan mevrouw Mariëtte Hamer d.d.16 juni 2021
Klik hier voor bijlage 1 – Brief Rob de Brouwer en Jan Pierik inzake economie en pensioenen
Klik hier voor bijlage 2 – De toekomstvastheid van ons pensioenstelsel door Jelle Mensonides en Jean Frijns

Ook ging hierover op 17 juni een persbericht uit. Klik hier.

 

 

 

 

 

Medische Noodzaak op recept medicijn wordt genegeerd

 

KBO-Brabant krijgt de laatste tijd steeds meer klachten binnen van medicijngebruikers dat het opschrift Medische Noodzaak (MN) op een recept voor medicijnen niet gehonoreerd wordt door apothekers. Een gevolg is dat de medicijngebruiker het medicijn zelf moet betalen. Volgens KBO-Brabant is het niet acceptabel dat het voorschrift van een arts genegeerd wordt.

KBO-Brabant vindt dat demissionair minister Van Ark in deze slepende kwestie de regie moet nemen en op korte termijn met een oplossing moet komen. In het debat over medicijngebruik van 16 juni jl. zegt de minister dat ze het belang van duidelijkheid onderschrijft over medische noodzaak en wisselen, maar dat ze aanpassing van de wet niet aan een demissionair minister vindt en zo duurt de kwestie voort.

Persbericht
Wij stuurden op 17 juni hierover een persbericht uit aan regionale en landelijke pers en omroepen. Klik hier om het volledige bericht te lezen.

 

Webinar 24 juni over Gratis VOG

Steeds meer wordt ook voor vrijwilligersfuncties een zogenoemde Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. De VOG is geen garantie voor goed gedrag in de toekomst, maar een verklaring dat degene die de verklaring aanvraagt in het verleden geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de functie waarom het gaat.

De aanvraag van een VOG kost geld. De overheid vindt echter dat deze kosten geen belemmering mogen zijn voor de aanvraag van een VOG door vrijwilligers. Per 1 november 2018 is daarom de regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de  regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een Gratis VOG kan aanvragen.

Justis organiseert op donderdag 24 juni een webinar over de Gratis VOG. Elke organisatie die met kwetsbaren werkt, hiervoor vrijwilligers inzet en graag meer wil weten over de Verklaring Omtrent het Gedrag is van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het kan gaan om vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, sportbonden en kerkelijke organisaties. Ook geïnteresseerde vrijwilligers zijn welkom.

Lees hier om verder te lezen en om u op te geven voor de webinar.

Over Justis
Screeningsautoriteit Justis beoordeelt de betrouwbaarheid van personen en organisaties ter bevordering van een veilige en rechtvaardige samenleving.

Wat doet KBO-Brabant
KBO-Brabant kan Afdelingen ondersteunen bij het regelen van een Gratis VOG. Klik hier voor het basisdocument hierover.

 
 

Wat te doen bij hitte, RIVM adviseert

In de zomermaanden kan het behoorlijk warm zijn. Veel mensen ervaren hitte als een welkome periode van terras- en strandbezoek, voor anderen kan aanhoudende hitte juist nare gevolgen hebben voor hun gezondheid. U kunt eenvoudig maatregelen nemen om overlast door hitte te beperken voor u en de mensen in uw omgeving.

Aanhoudend warm weer vormt vooral een gezondheidsrisico voor ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Ook mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen hebben op warme dagen meer aandacht van anderen nodig om voldoende te drinken en koel te blijven.

Herken de klachten en weet wat te doen
Langdurig aanhoudende hitte kan leiden tot klachten van vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Mensen kunnen huidproblemen krijgen zoals jeuk en uitslag met blaasjes. Tenslotte is bij aanhoudende hitte uitdroging en oververhitting een risico. In het ergste geval kunnen mensen hieraan overlijden. Symptomen van uitdroging en oververhitting zijn misselijkheid, spierkrampen, uitputting, flauwvallen en bewusteloosheid.

Het RIVM heeft een overzichtelijke site met tips, klik hier.
Ook is er een info-kaart, klik hier.

Nationaal en lokaal hitteplan en KBO-Brabant
KBO-Brabant is partner van het nationaal hitteplan en wij krijgen een waarschuwing als het nationaal hitteplan geactiveerd wordt. Dit gebeurt als aanhoudend warm weer een risico vormt. Verder zijn gemeenten aan de slag gegaan met een lokaal hitteplan. Een lokaal hitteplan kan de basis vormen voor een draaiboek waarmee overheids- en maatschappelijke organisaties tijdens een hitteperiode in actie kunnen komen. De eerste KBO-Afdelingen zijn al benaderd door hun gemeente om samen te werken rondom het lokaal hitteplan.

 

Handige informatiekaarten over allerlei ziektes

Voor mensen die graag in duidelijke taal (medische) informatie willen lezen en begrijpen, zijn er consultkaarten ontwikkeld. Met begrijpelijke teksten en ondersteunende afbeeldingen zijn deze consultkaarten toegankelijk voor iedereen. De kaarten helpen de patiënt en de zorgverlener bij het bespreken van de behandelmogelijkheden en ondersteunen het samen beslissen.

Er zijn tientallen consultkaarten beschikbaar, voor een heleboel aandoeningen, waaronder:

  • Artrose
  • Stoppen met roken
  • Schade aan nieren
  • Epilepsie
  • Parkinson
  • Staar
  • ....

Ga naar https://consultkaart.nl/

 
     
 

Podia gezocht voor Muzikale verhalen

Van de Stichting Kunstleven kregen wij het volgende bericht, dat we graag met u delen.

Stichting Kunstleven presenteert in seizoen 2021-2022 Muzikale verhalen.

Een muzikaal verhaal is een concert waarbij we op een theatrale manier levensverhalen van ouderen uit de regio’s Noordoost-Brabant en de kop van Limburg vertellen. Deze levensverhalen ondersteunen we met bijpassende (licht) klassieke muziek en beelden. Woorden die het doel van deze concerten aangeven zijn herkenning, herinnering, gesprek, ontspanning en afleiding.

Voor deze reeks zijn we nog op zoek naar plekken waar we deze verhalen voor publiek kunnen vertellen. Heeft u of kent u een organisatie met een podium waar dit muzikale verhaal helemaal tot zijn recht komt? Dan komen we graag in contact met u.

U kunt hiervoor contact opnemen met Petra van den Dolder (contactpersoon stichting Kunstleven). Via petra@stichtingkunstleven.nl of 06-18636581

 

Het Coronavirus

Pas op voor nepnieuws over het Coronavirus

Er worden momenteel heel veel nepberichten verspreid over het Coronavirus via diverse social media kanalen, maar ook via e-mail. Krijgt u een bericht controleer dan eerst of het wel klopt voordat u het deelt met anderen. Kijkt u op onderstaande website voor de juiste en betrouwbare informatie: