Beste Leden,

KBO Kring Gemeente Someren is een samenwerkingsverband binnen KBO-Brabant met daarin verenigd alle KBO-afdelingen van Someren.Wij willen met deze website graag iedereen op de hoogte houden van wat er speelt binnen onze gemeente, we proberen u zo veel mogelijk te informeren over allerlei zaken die voor u van belang zijn; WMO, subsidies, belastingen, pensioenen, verzekeringen, kortingen etc. Voor reacties, opmerkingen, suggesties of ideeën kunt u altijd een mailtje sturen naar één van de bestuursleden.
Voor de activiteiten in uw eigen afdeling verwijzen wij graag naar de sites van de afdelingen.

Uw voorzitter, Cor van de Sande

 

 

Frans Venmans stopt als bestuurslid en secretaris

 
  Per 1 juli is Frans Venmans gestopt als bestuurslid en secretaris van KBO-Kring-Gemeente-Someren.  
  Frans is vanaf 2015 als een van de eersten betrokken geweest bij de oprichting van de Kring. Alles moest vanaf nul opgebouwd en uitgevonden worden. Frans heeft met zijn betrokkenheid, zijn kennis en vasthoudendheid een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Kring. Deskundig, verbeten en enthousisast is hij steeds opgekomen voor de zwakkeren in de samenleving. 

Heel veel zaken vond Frans belangrijk en zette hij op de agenda. De structuur en organisatie van de Kring waren belangrijke aandachtpunten en in de samenwerking met de gemeente nam hij een voortrekkersrol.

Frans, namens het bestuur bedankt voor al je inzet en we blijven contact houden en zullen je advies nog regelmatig inwinnen. 

 

 
 

Willie Jonkers nieuwe secretaris

 
  Willie Jonkers is vanaf 1 juli de nieuwe secreatris van KBO-Kring-Gemeente-Someren.

We wensen Willie veel succes met deze nieuwe uitdaging.

We weten zeker dat ze er iets moois van gaat maken.

 
  De Adresgegevens zijn:

Secretariaat:

Willie Jonkers Bolsenbroek
Amer 57
5711 KJ Someren
Mobiel: 06 - 558 26 270  
Tel. 0493 - 490 443
E-mail: williejonkers@gmail.com

 
 

Open brief aan Tweede Kamerleden koopkracht senioren

Prinsjesdag 2021. KBO-Brabant heeft de leden van de Tweede Kamer in een open brief gewezen op de twee roze olifanten waar het de koopkracht van gepensioneerden betreft:

  1. 12 jaar 0% indexatie van aanvullende pensioenen;
  2. Discriminatie van gepensioneerden via heffingskortingen.

Als reminder voor de aanstaande begrotingsbehandeling is een roze olifant in de vorm van een sleutelhanger bij alle brieven gevoegd.

De open brief is opgepakt door de pers:
BN/DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, Algemeen Dagblad
KBO-Brabant hekelt pensioenbeleid: ‘sluipmoordenaars tasten koopkracht ouderen aan’

 

Pensioenvragen Eerste Kamer

De Eerste Kamerfracties van 50PLUS, FvD en CDA stellen minister Koolmees wél de vragen die gerezen zijn door een reeks recente artikelen van hoogleraar en oud-minister Eduard Bomhoff over fouten in de rekenmodellen van DNB en CPB. Zonder die fouten hadden de aanvullende pensioenen de afgelopen twaalf jaar gewoon geïndexeerd kunnen en moeten worden.

De Kamerbrief leest u hier.

De artikelen van en over de stelling van prof. Eduard Bomhoff treft u hier aan:

Pensioenfondsen in de gevarenzone? Lariekoek

De Nederlandsche Bank en de pensioenen

Haal de pensioenen weer weg bij de Nederlandsche Bank

Een bom(hoff) onder het pensioenstelsel

 
 

Coronatoegangsbewijs niet nodig in buurthuizen vanaf 25 september

KBO-Brabant krijgt veel vragen van Afdelingen over de inzet van het coronatoegangsbewijs (met een digitale of papieren QR-code). Het coronatoegangsbewijs is vanaf zaterdag 25 september 2021 op veel plaatsen verplicht, zoals in de horeca, bioscopen en sportkantines. Het coronatoegangsbewijs is in dorps- en buurthuizen echter niet verplicht. Op verzoek van KBO-Brabant heeft het ministerie van VWS hierover uitsluitsel gegeven. Zie deze handreiking dorps- en buurthuizen bij CTB.

Lees verder op onze website.

Wij stuurden alle Afdelingen mail hierover. Naar aanleiding daarvan kwamen er ook weer enkele vragen en tips binnen:

  • Sommige buurthuizen hanteren eigen regels. Soms omdat zij nog niet op de hoogte zijn van deze handreiking, die pas 22 september werd uitgegeven. Soms ook omdat zij gemeentelijke regelingen aanhouden. Bij twijfel over wat er bij uw buurthuis van kracht is: neem contact op met het buurthuis en anders met uw gemeente. Wijs hen op de handreiking!
  • Eén Afdeling vroeg zich af of een coronatoegangsbewijs bij hen nodig is: zij houden een ALV in een horecagelegenheid. Antwoord: ja, dan moet je met een toegangsbewijs werken. Want het betreft hier een horeca-bedrijf en geen buurthuis.
  • Tip: leden die nog geen (papieren) coronatoegangsbewijs (QR-code) hebben, kunnen 0800-1421 bellen. Ze dienen hun BSN-nummer en postcode bij de hand te houden. Kies voor het doorkiesnummer 1. Alles gaat door middel van het intoetsen van nummers op de telefoon.

Men kan ook wel terecht op het nummer 0800-1351, zoals wij communiceerden, maar daar zijn vaak (lange) wachttijden. Het voordeel van dat nummer is dat men daadwerkelijk iemand aan de lijn krijgt.

 

Hoe zeker is ons pensioen?

Seniorenvereniging BAS en KBO-Brabant organiseren een lezing/informatiemiddag met Hans van Meerten (hoogleraar Europees pensioenrecht en advocaat van KBO-Brabant) en Jan Pierik (oud-hoofddirecteur Ministerie SZW en emeritus bijzonder hoogleraar) op woensdag 6 oktober om 14.00 uur, Zalencentrum de Raayberg (grote zaal), Antwerpsestraatweg 267, Bergen op Zoom.

De toegang is gratis. Aanmelding vooraf is verplicht en dat kan bij Gerard Mourik, per e-mail kgmspec@gmail.com of per telefoon (0164) 233920.

 

Training Ambassadeurs Brandveiligheid

KBO-Brabant werkt samen met de brandweer aan een brandveilige werk- en leefomgeving. De brandweer leidt daarvoor mensen op als Ambassadeur Brandveiligheid. Voor meer informatie over de training, klik hier. Voor achtergrondinformatie: klik hier voor de folder. Woont u niet in regio Noord, meld u dan aan via brandveiligleven@brwbn.nl, dan verwijst de brandweer u door naar de juiste regio.  

 
     
 

Subsidieregeling gemeenschappelijke ontmoetingsruimte wooncomplex senioren

Er komen steeds meer initiatieven voor vormen van gemeenschappelijk wonen voor senioren. Vaak is de financiering van de ontmoetingsruimte bij deze woonvormen een obstakel en daar ontwikkelt de overheid nu een subsidieregeling voor. Onder andere aan KBO-Brabant is gevraagd om te bekijken of de regeling goed en gemakkelijk uitvoerbaar is. Dat kan KBO-Brabant doen tot 13 oktober. Bent u betrokken bij de opzet van een dergelijk wooninitiatief? En wilt u met ons meedenken over deze regeling? Graag! Neemt u dan contact op met Els van Daal van de projectgroep Ons Wonen. Liefst vóór 10 oktober, dan is er nog gelegenheid om uw inbreng te verwerken. E-mail: evandaal@kbo-brabant.nl of bel 073 - 644 40 66 en vraag naar Els.

 
     

Keuzes in de zorg noodzakelijk

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) presenteerde in september een rapport over de houdbaarheid van de zorg. Om kwaliteit en toegankelijkheid te kunnen borgen dient de zorg in financieel, personeel en in maatschappelijk opzicht houdbaar te zijn. Deze drie dimensies van houdbaarheid staan echter steeds meer onder druk door ontwikkelingen als vergrijzing, de opkomst van nieuwe zorgtechnologie en de toename van het aantal chronisch zieken. De WRR komt tot de conclusie dat we beter moeten gaan kiezen waar onze prioriteiten in de zorg liggen en komt tot twaalf aanbevelingen, zoals: zet in op preventie en bereid de samenleving voor op de schaarste in de zorg.

KBO-Brabant mist de aanbeveling dat informele netwerken gefaciliteerd moeten worden

Lees verder op onze website.

 

ZorgSaamWonenAward
Eenzaamheid: ruimte voor ontmoeting

De aanpak van eenzaamheid staat volop in de belangstelling, maar dat de gebouwde omgeving kan bijdragen aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid is nog vaak onderbelicht. ZorgSaamWonen heeft daarom een prijsvraag gelanceerd met als motto: ruimte voor ontmoeting. Er zijn 18 inzendingen binnengekomen. Tot 27 september kan een stem worden uitgebracht. 

Op 4 oktober zal dan de ZorgSaamWonenAward worden uitgereikt voor het project dat de meeste stemmen heeft gekregen. Dit is tijdens het seminar Eenzaamheid en Wonen in het Kloosterkwartier in Veghel. U kunt de inzendingen bekijken en uw stem uitbrengen op, door hier te klikken.