Beste Leden,

KBO Kring Gemeente Someren is een samenwerkingsverband binnen KBO-Brabant met daarin verenigd alle KBO-afdelingen van Someren.Wij willen met deze website graag iedereen op de hoogte houden van wat er speelt binnen onze gemeente, we proberen u zo veel mogelijk te informeren over allerlei zaken die voor u van belang zijn; WMO, subsidies, belastingen, pensioenen, verzekeringen, kortingen etc. Voor reacties, opmerkingen, suggesties of ideeën kunt u altijd een mailtje sturen naar één van de bestuursleden.
Voor de activiteiten in uw eigen afdeling verwijzen wij graag naar de sites van de afdelingen.

Uw voorzitter, Cor van de Sande

Senioren moeten weer meer mogelijkheden krijgen om elkaar te ontmoeten

KBO-Brabant heeft twee weken geleden bij Tweede Kamerleden/woordvoerders corona gepleit voor een openingsplan voor gevaccineerde thuiswonende ouderen in navolging van ouderen in het verpleeghuis. Vandaag, 6 mei, hebben wij er bij Tweede Kamerleden op aangedrongen om ontmoeting voor gevaccineerde thuiswonende ouderen (versneld) mogelijk te maken.

Lees hier het hele bericht op onze website.

Aan secretarissen van Afdelingen
Hartelijk dank voor uw snelle reactie op onze mail met de vraag over het perspectief van Afdelingen op ontmoetingsactiviteiten. Uw inbreng konden wij meenemen als extra argument bij ons pleidooi!

 

 

 

 

 

Ingrijpen minister De Jonge bij uitvoering Wmo terecht

KBO-Brabant vindt het terecht dat minister Hugo de Jonge dreigt in te grijpen bij onjuiste uitvoering van de Wmo door gemeenten. Dat is precies wat wij hebben gevraagd in een uitvoerige brief van 14 april.

Klik hier voor het bericht over ingrijpen van De Jonge op de website van Binnenlands Bestuur.
Klik hier voor onze brief van 14 april.

 

Brief aan ministers De Jonge en Kaag

Met een brief aan demissionaire ministers De Jonge en Kaag pleiten de Koepel Gepensioneerden, KBO-Brabant, FASv en NOOM voor een overkoepelende Europese gezondheidsstrategie ter bestrijding van infectieziekten met een pandemische dreiging, met daarbij voortdurende aandacht voor planvorming en logistieke voorbereiding. De Europese Unie moet een nog actievere rol spelen bij de signalering en bestrijding van infectieziekten, zoals vastgelegd in de International Health Regulations van de Wereld Gezondheidsorganisatie, met nadrukkelijke aandacht voor de globale dimensie, omdat infectieziekten per definitie grensoverschrijdend zijn. Voor de Nederlandse situatie is tevens een integrale aanpak van gezondheidszorg en gezondheidsbescherming met interdepartementale synergie cruciaal.

Lees hier de volledige tekst van de brief.

De brief is ook gestuurd aan de  voorzitter van de Tweede Kamer en aan de vaste Tweede Kamer commissie van VWS.

 
 

Vaccinatiebereidheid hoog onder Brabantse ouderen

Om inzicht te krijgen in de vaccinatiebereidheid hebben 570 ouderen in Brabant een digitale vragenlijst ingevuld. Het onderzoek is uitgevoerd in februari/maart 2021 en de respondenten zijn geworven via deze nieuwsbrief Ons Actueel, het ledenmagazine Ons en de website van KBO-Brabant. De gemiddelde leeftijd is 73 jaar en 54% is man. 95% van de respondenten is ouder dan 62 en de oudste respondent is 98 jaar oud.

De vaccinatiebereidheid onder ouderen is hoog, met 91% die aangeeft zich te willen laten vaccineren. Onder vrouwen (86%) is de vaccinatiebereidheid lager dan onder mannen (96%). Respondenten die zich niet willen laten vaccineren zijn banger voor bijwerkingen en geloven minder vaak dat vaccineren effectief is. Mogelijk dat de twijfelaars, of niet-willende mensen, van mening veranderen wanneer blijkt dat de kwalijke effecten van vaccineren op lange termijn mee vallen.

Klik hier voor de volledige rapportage.

 

Gemeenteraadsverkiezingen
komen er aan

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft de Seniorenraad Veldhoven op 29 april een Manifest Seniorenwoningen overhandigd aan College en fracties van de gemeente. Het Manifest pleit ervoor dat de gemeente de regie neemt bij het woonbeleid op basis van onderzochte behoeften en wensen. De seniorenraad wil betaalbare seniorenwoningen in de woonkernen en betrokken worden bij het te ontwikkelen van beleid voor senioren.  

De inhoud is glashelder en helaas ook voor veel andere gemeenten van toepassing. Daarom willen we dit manifest met u delen. KBO-Brabant bereidt momenteel ook een basisdocument voor waarmee Afdelingen en Kringen de lokale politiek kunnen benaderen in aanloop naar de verkiezingen. 

 

Voor het manifest: klik hier.
Voor een verkorte versie: klik hier.

 
     
 

Webinars over gezond ouder worden voor  55+ers in mei/juni

GGD West-Brabant en Avans Hogeschool organiseren samen met KBO-Brabant een drietal webinars/online informatiebijeenkomsten over gezond ouder worden. De informatiebijeenkomsten vinden plaats op:

  • Woensdag 19 mei van 19.00 tot 20.00 uur. Thema: voorkómen van dementie. Hoe dan?
  • Woensdag 2 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Thema: toekomstig wonen begint nu!
  • Woensdag 16 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Thema: slapen en fit wakker worden.

 De bijeenkomsten zijn gratis (onllne) bij te wonen.

Meedoen?
Klik hier voor de informatie op de website van GGD West-Brabant. Daar kunt u zich ook aanmelden, naar keuze voor een of meer bijeenkomsten.

 

Het Coronavirus

Pas op voor nepnieuws over het Coronavirus

Er worden momenteel heel veel nepberichten verspreid over het Coronavirus via diverse social media kanalen, maar ook via e-mail. Krijgt u een bericht controleer dan eerst of het wel klopt voordat u het deelt met anderen. Kijkt u op onderstaande website voor de juiste en betrouwbare informatie: