Beste Leden,

KBO Kring Gemeente Someren is een samenwerkingsverband binnen KBO-Brabant met daarin verenigd alle KBO-afdelingen van Someren.Wij willen met deze website graag iedereen op de hoogte houden van wat er speelt binnen onze gemeente, we proberen u zo veel mogelijk te informeren over allerlei zaken die voor u van belang zijn; WMO, subsidies, belastingen, pensioenen, verzekeringen, kortingen etc. Voor reacties, opmerkingen, suggesties of ideeën kunt u altijd een mailtje sturen naar één van de bestuursleden.
Voor de activiteiten in uw eigen afdeling verwijzen wij graag naar de sites van de afdelingen.

Uw voorzitter, Cor van de Sande

 

 

Frans Venmans stopt als bestuurlid en secretaris

 
  Per 1 juli is Frans Venmans gestopt als bestuurslid en secretaris van KBO-Kring-Gemeente-Someren.  
  Frans is vanaf 2015 als een van de eersten betrokken geweest bij de oprichting van de Kring. Alles moest vanaf 0 opgebouwd en uitgevonden worden. Frans heeft met zijn betrokkenheid, zijn kennis en vasthoudendheid een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Kring. Deskundig, verbeten en enthousisast is hij steeds opgekomen voor de zwakkeren in de samenleving. 

Heel veel zaken vond Frans belangrijke en zette hij op de agenda. De structuur en organisatie van de Kring waren belangrijke aandachtpunten en in de samenwerking met de gemeente nam hij een voortrekkersrol.

Frans, namens het bestuur bedankt voor al je inzet en we blijven contact houden en zullen je advies nog regelmatig inwinnen. 

 

 
 

Willie Jonkers nieuwe secretaris

 
  Willie Jonkers is vanaf 1 juli de nieuwe secreatris van KBO-Kring-Gemeente-Someren.

We wensen Willie veel succes met deze nieuwe uitdaging.

We weten zeker dat ze er iets moois van gaat maken.

 
  De Adresgegevens zijn:

Secretariaat:

Willie Jonkers Bolsenbroek
Amer 57
5711 KJ Someren
Mobiel: 06 - 558 26 270  
Tel. 0493 - 490 443
E-mail: williejonkers@gmail.com

 

 

Ons Zomerfair afgelast

Tot onze teleurstelling waren er te weinig aanmeldingen om de Ons Zomerfair op 22 juli in Veldhoven te laten doorgaan. Wij hebben de inschrijvingsperiode nog met twee weken verlengd, waarbij ook niet-leden de mogelijkheid kregen om zich aan te melden. Dat leverde helaas te weinig extra aanmeldingen op. Wij hebben gemerkt dat veel senioren toch nog huiverig zijn om grotere evenementen te bezoeken. Daarom hebben we de Zomerfair afgelast. Wel jammer voor degenen die er – net als wij – veel zin in hadden om er weer lekker op uit te gaan!

Wij hebben alle mensen die zich via de website hadden aangemeld op 1 juli per e-mail op de hoogte gesteld. De mensen die zich telefonisch hadden aangemeld krijgen een brief.

Wij hopen iedereen bij een andere gelegenheid te kunnen begroeten!

 

 

 

 

Training lokale belangenbehartiging

In de week van 5 – 9 juli week vonden drie trainingsbijeenkomsten lokale belangenbehartiging plaats voor KBO-bestuurders. De training werd gegeven door Michiel Krijvenaar, partner bij Van Belang & Partners en trainer van de Lobbyvakschool. Hij heeft ruime ervaring als lobbyist bij Actiz, cliëntenorganisaties en vele andere maatschappelijke organisaties in gemeenten.

Aanleiding vormden de gemeenteraadsverkiezingen die in de meeste Brabantse gemeenten op 16 maart 2022 plaatsvinden. Het lijkt ver weg, maar de verkiezingsprogrammacommissies van de lokale politieke partijen zijn al aan het schrijven. Het is van groot belang dat het ouderenperspectief in de verkiezingsprogramma’s meegenomen wordt en thema’s zoals ouderenhuisvesting en welzijn hoog op de agenda komen! Hiervoor heeft KBO-Brabant een wensenlijst aan de KBO-Kringen en -Afdelingen gestuurd met als titel: Lang leve de vergrijzing: een slimme gemeente is voorbereid!

Michiel Krijvenaar is onder de indruk van alle inzet en de kwaliteit van de lokale KBO-bestuurders. Tegelijk valt bij hem de bescheidenheid van KBO-bestuurders op. Ze zijn een belangrijke raadgever voor hun gemeenten bij uitvoering van beleid en het directe contact met oudere burgers.

Het was een levendige boel bij de trainingen. Ervaringen werden uitgewisseld en bestuurders inspireerden elkaar. Voor de KBO-bestuurders die de training gemist hebben, richt KBO-Brabant een aparte webpagina in met bijvoorbeeld het tijdschema van de gemeenteraadsverkiezingen en andere tools. Klik hier (inloggen als kaderlid is nodig).

Voor meer informatie: mail naar Ellen Willemsen: ewillemsen@kbo-brabant.nl, of bel naar 073 – 644 40 66.

 

     

Nieuwsbrief Samen voor een eerlijk pensioen

‘Samen-voor-een-eerlijk-pensioen’ heeft in juli een nieuwsbrief uitgegeven boordevol informatie. Lees hem hier.

 
     
 

Onderzoek toekomst contant geld

In opdracht van DNB (De Nederlandsche Bank) en het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, waarin alle maatschappelijk relevante organisaties zijn vertegenwoordigd), heeft McKinsey & Company een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van contant geld in Nederland. Uitgangspunt van DNB en MOB is het waarborgen van een maatschappelijk efficiënte, veilige, bereikbare, duurzame, betrouwbare, bruikbare, robuuste en betaalbare infrastructuur voor contante betalingen. Rekening houdend met dit uitgangspunt wordt in het onderzoek de vraag beantwoord wat er nodig is om een chartale infrastructuur in de komende jaren (tot 2030) te handhaven.

De organisaties van senioren KBO-PCOB, NOOM, Koepel Gepensioneerden/KBO Brabant, alsmede de Oogvereniging en de koepelorganisatie Ieder(in) en de ANBO zijn lid van het MOB.

Lees hier verder op onze website.

 
 

Eerste successen Wlz team

De vrijwilligers van ons Wlz-team zijn inmiddels al weer ruim een half jaar actief voor onze leden. En met succes!
We merken dat leden worstelen met de wetgeving in de zorg. Er is veel behoefte aan informatie en advisering omdat de regelgeving en de uitwerking daarvan complex zijn. Vooral de overgang van bijvoorbeeld een Wmo- naar een Wlz-situatie kan vaak voor grote – financiële – problemen zorgen.
Steeds blijkt weer dat er geen standaardsituatie bestaat. Het behandelen van elke hulpvraag is maatwerk en dus bewerkelijk. Ons werk wordt in veel gevallen wel vergemakkelijkt als een lid al gebruik maakt van een van onze belastinginvulhulpen.
Meer dan eens hebben we in de korte tijd van het bestaan van het Wlz-team mooie resultaten kunnen bereiken. Het toppunt was wel een geval waarbij voor een lid ongeveer € 22.000 aan teveel betaalde eigen bijdrage over de afgelopen jaren kon worden teruggehaald. Ook zien we dat een Wlz-indicatie vaak grote gevolgen heeft voor een partner. Gelukkig kunnen we dan desgewenst doorverwijzen naar één van de vrijwilligers van Ons Gesprek.
 
We zien de behoefte aan financiële advisering en andere ondersteuning in Wlz-situaties onder onze leden stijgen. Dat motiveert ons om op volle kracht door te gaan!    

Voor meer informatie: neem contact op met Frank van Rooy, bel: (073) 644 40 66 of mail: fvanrooy@kbo-brabant.nl.

 

Onderzoek behoud oudere vrijwilligers na corona

Vragenlijst voor Afdelingen

KBO-Brabant doet mee met een groot landelijk onderzoek naar de beweegredenen van oudere vrijwilligers om na de coronacrisis vrijwillig actief te blijven. Het onderzoek is opgezet door Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze informatie is belangrijk omdat tijdens de coronacrisis het aantal actieve vrijwilligers sterk is gedaald. Door inzicht in de beweegredenen van vrijwilligers boven de 55 jaar kunnen we deze oudere groep aanspreken om vrijwilligerswerk te (blijven) doen. Hiervoor hebben we uw hulp nodig.

Door de coronacrisis is het vrijwilligerswerk in uw Afdeling misschien tijdelijk of voor langere tijd gestopt. Ook kan het zijn dat er juist meer of ander vrijwilligerswerk mogelijk is geworden. Om inzicht te krijgen in de overwegingen van vrijwilligers van 55 jaar en ouder om vrijwillig actief te blijven na deze crisis is het onderzoek gestart.

Graag vragen we u om deze vragenlijst vanuit het perspectief van uw Afdeling in te vullen (we gebruiken hier in de vragenlijst het woord organisatie voor). U bent er maximaal 10 minuten mee bezig. Vanzelfsprekend zijn uw antwoorden anoniem en worden de uitkomsten alleen gebruikt voor dit onderzoek. Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Ronald Hetem, verbonden aan het programma Samen Ouder Worden bij NOV: r.hetem@nov.nl. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Klik hier voor de link naar het onderzoek.

 

Verhalenverteller cybercrime,
iets voor u?

Cybercrime is computercriminaliteit, bijvoorbeeld oplichting via computers, smartphones of gewoon de telefoon. U heeft misschien eerder gehoord over Whatsapp-fraude en Phishing. Het aantal gevallen van cybercrime stijgt al enkele jaren fors. We willen dat mensen weerbaar zijn en geen slachtoffer worden van dit soort criminaliteit. In april vond de campagne Senioren en Veiligheid plaats, waarbij we samenwerkten met het ministerie van Veiligheid en Justitie. In de Ons stond hierover een interview met een rechercheur.  
 
In Noord-Brabant werken we samen in een project van het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant. Door middel van Storytelling (verhalen vertellen) willen de 37 gemeenten in Oost-Brabant, de politie en het Openbaar Ministerie het bewustzijn over cybercrime vergroten. Gemeenten willen hun inwoners weerbaarder maken tegen deze vormen van criminaliteit. Het project richt zich op ouderen en laaggeletterden. Het moet helpen om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden. 
 
Met Storytelling wordt een verhaal opgesteld dat verhalenvertellers kunnen vertellen, onder meer bij lokale ouderenorganisaties, tijdens bijeenkomsten voor senioren en in wooncomplexen voor senioren. Het verhaal is een presentatie van concrete ervaringen van slachtoffers en input van bijvoorbeeld de politie. De verhalenvertellers zijn bijvoorbeeld politiemedewerkers, vrijwilligers van een KBO-Afdeling, gemeentelijke medewerkers etc. Het doel is om oudere inwoners en inwoners die wat meer moeite hebben met lezen en schrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime. 
 
Meedoen? Meld u aan!
Dit project wordt mede gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De toekomstige verhalenvertellers krijgen een (gratis) training van Bex Communicatie. Het is niet de bedoeling dat de verteller een rol speelt, maar dat op aansprekende wijze een presentatie wordt gegeven over dit onderwerp. De vrijwilligers volgen een training van maximaal één dag. Heeft u belangstelling? Dan kunt u zich aanmelden bij Frank Hustin van het Regiobureau: f.hustin@eindhoven.nl
De eerste training vindt plaats op woensdag 22 september 2021 in Eindhoven.

     
 

VGZ biedt gratis digitaal ZomerDoeBoek aan

De zomer is weer begonnen! En om alles uit de zomer te halen, heeft VGZ  voor u speciaal een ZomerDoeBoek gemaakt. Bómvol met tips over voeding, bewegen en slaap. En natuurlijk puzzels. Want uw hersenen laten kraken houdt u jong en scherp. Download uw boekje via deze pagina.

Waarom biedt VGZ u dit boekje vol gezondheidstips aan?
VGZ wil dat u kunt blijven genieten. Niet alleen van deze zomermaanden, maar ook van de zomers die nog komen gaan. Deze gezondheidstips helpen u daarbij. En als u en andere mensen gezonder zijn én blijven, dan blijft ook de zorg goed en betaalbaar. We wensen u veel leesplezier. En natuurlijk een fijne (en veilige) zomer!

 
     
 

 

Cliënt in Beeld-prijs

inschrijven kan nú
BURGERS BOUWEN AAN VERTROUWEN

Meer en meer is er aandacht voor het feit dat het vertrouwen van burgers in de overheid aan het verdwijnen is. Niet voor niks als we kijken naar de Toeslagenaffaire en de problemen bij de uitvoering van uitkeringen. Het herstel van vertrouwen is alleen mogelijk als burgers bij het (nieuwe) beleid van de overheid worden betrokken. De overheid is er voor ons - burgers - en niet andersom.

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is op zoek naar goede voorbeelden van organisaties en burgers die de afstand van de burger tot de overheid weten te overbruggen. Goede voorbeelden kunnen anderen weer verder helpen. Op welke manier zorgen zij ervoor dat naar burgers wordt geluisterd? Kent u zo'n voorbeeld of bent u zelf zo'n organisatie of vereniging, meld het dan aan voor de Cliënt in Beeld-prijs. Het thema? Burgers bouwen aan vertrouwen.

Wat kun je winnen?
Zowel de winnaar van de Jury- als van de Publieksprijs ontvangt 2500 euro en een mooi aandenken. Uitreiking vindt plaats op het congres van de LCR op 28 oktober 2021. 

Richtlijnen
Deadline van de inzending is 1 september 2021.
De jury beoordeelt half september de inzendingen en iedereen krijgt hierna bericht. Genomineerden krijgen een uitnodiging voor het congres op 28 oktober (max. 2 personen per organisatie). De genomineerde initiatieven worden in beeld gebracht via een film.

Lees hier meer op de site van de LCR.